Skåningegård Omsorg meny

Utegrupp/vaktmästargrupp

Arbetsuppgiften här kan vara exempelvis gräsklippning, snöskottning, vedhantering, trädgårdsarbete eller odling.