Om vårdgruppen Skåningegård meny

Styrelse

Mikael Yding, ägare och VD
Dick Söderlund, ordförande
Ingrid Almgren, ledamot

SKÅNINGEGÅRD OMSORG AB

Dänningelanda
355 93 Växjö

Telefon 0470-77 61 00
Telefax 0470-77 60 60
info@skaningegard.se