Skåningegård Omsorg meny

Produktion

Produktionen möjliggör för våra boende att vara delaktiga, känna tillfredställelse och få en meningsfull vardag. Detta genom daglig sysselsättning utformad efter förmåga, behov och intresse. I produktionen får de boende bland annat tillverka olika föremål såsom fågelholkar, tändpuckar, betongföremål samt baka till möten och fika.