Solrosen Hemtjänst meny

SERVICE OCH TJÄNSTER

Därför ska du välja Solrosen Hemtjänst!

 

Kompetens och erfarenhet

Du och din anhörig, som har utsett oss som utförare av hemtjänst, får tillgång till en bred organisation med stor kompetens och kunskap inom både äldreomsorg och diagnostiserad demenssjukdom samt Solrosens särskilda äldreboende som finns på Torsgatan i Visby. Inom Solrosen har all tillsvidareanställd personal undersköterskeutbildning och flertalet har vidareutbildning i demensproblematik. Du är alltid välkommen med frågor och kan vi inte ge dig svar lotsar dig till rätt information.

Trygghet

Med trygghet menar vi att alla brukare ska ha en kontaktperson att vända sig till och som har det övergripande ansvaret. Den personen kommer att vara den som är hos dig mest, allt för att undvika många olika nya ansikten i ditt hem. Personal som arbetar hos oss har ID-brickor som identifierar att de är från Solrosen Hemtjänst.

Kvalitet

Om du får något att klaga på kan du ringa eller skriva till oss. Vi har skriftliga rutiner för klagomålshantering, Lex Maria och Lex Sarah. Därefter återkopplar vi till dig om hur ärendet följs upp. Trots att vi är en av de större utförarna av privat hemtjänst, skyndar vi långsamt och tar inte på oss mer uppdrag än vad vår verksamhet är dimensionerad för. Det viktigaste är de kunder vi har och att de får bästa trygghet och omvårdnad i vårt utförande av biståndsbeslutet. Vi finns till för dig!

Vi arbetar med hushållsnära tjänster i Visby tätort.

Du är dock mycket välkommen med förfrågan även utanför tätorten. Kontakta oss på tel. 0498-21 22 50!

Biståndsbeslut

Service och tjänster med biståndsbeslut

Kundvalet för hemtjänst, ledsagning ochavlösning

För dig som har ett beslut om någon av dessa tjänster innebär det att du kan välja vem som ska göra jobbet, en kommunal enhet eller något av de företag som fått tillstånd av kommunen att utföra dessa. Både den kommunala och "privata" verksamheten finansieras med skattemedel. Solrosen hemtjänst erbjuder insatser i form av hemtjänst, avlösning och ledsagning till äldre och funktionshindrade personer på Gotland, både permanent eller tillfälligt. Du eller din anhörig har då ett biståndsbeslut från din kommuns handläggare.

Hemtjänst med biståndsbeslut

Att byta hemtjänstutförare kan ofta innebära en kraftansträngning och osäkerhet. Känslomässiga hinder kan öka i och med att vårdbehovet ökar. Därför är informationen från oss till dig som är brukare eller anhörig, mycket viktig, allt för att det ska kännas tryggt i övergången mellan olika utförare.

Hemtjänster som inte ingår i biståndsbeslut

Har du valt oss som utförare av hemtjänst, och du skulle vilja ha hjälp med något och det inte ingår i något biståndsbeslut, har vi möjlighet att erbjuda en tilläggstjänst som vi fakturerar per timme. Vi erbjuder tjänster som tvätt, strykning, hjälp med ärenden och inköp, storstädning, fönsterputs, flyttstädning, golvvård m.m.

Solrosen Hemtjänst,

Jungmansgatan 296 A
621 52 Visby
E-post: samordnare@solrosenhemtjanst.se