Skåningegård Omsorg meny

om oss på Skåningegård

Skåningegård har gamla anor, omsorgsverksamhet har bedrivits här i enskild regi sedan 1911.

Skåningegård Omsorg AB är moderbolag i en mindre enskild vårdgrupp som också innehåller Solrosen Serviceboende och Solrosen Hemtjänst i Visby samt Gotlands Vård på södra Gotland.

Klicka på bilden för att hämta vår informationsfolder  

 

KONTAKTA OSS

Skåningegård Omsorg AB
Dänningelanda, 
355 93 VÄXJÖ
Telefon 0470-77 61 00 
Fax 0470-77 60 60 
E-post info@skaningegard.se

Serviceboende
Telefon 0470-77 60 54
E-post info@skaningegard.se

Ainagården
Telefon 0470-77 61 70
E-post ainagarden@skaningegard.se

Daglig verksamhet
Telefon 0470-77 61 47
E-post dagcenter@skaningegard.se