Skåningegård Omsorg meny

Gruppbostad Jansgård

Jansgård är vår nybyggda gruppbostad och inflyttning sker under hösten 2019. Gruppboendet har 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen.
Har du frågor kring placering här hos oss eller vill du vara del i den nya personalgruppen, då ska du kontakta verksamhetschefen
Beatrix Russek 0470-776108 atl beatrix.russek@skaningegard.se