Skåningegård Omsorg meny

Kultur och utflyttade aktiviteter

I de utflyttade aktiviteterna kan den enskilda individen träna sociala kompetens och vara del i det offentliga arbetslivet.  Även den kulturella aspekten är en viktig del i våra verksamheter och kan innefatta besök på teater, studieresor, deltagande på gladgudstjänst eller besök på konserter.