Om vårdgruppen Skåningegård meny

Kontakta oss

 

 

Mikael Yding 
Ägare
mikael.yding@skaningegard.se

 

 
Lina Fransson
VD
lina.fransson @skaningegard.se

 

Jeanette Sjögren 
Ekonomichef 
jeanette.sjogren@skaningegard.se

 

Petra Gustafsson 
Administrativ assistent 
petra.gustafsson@skaningegard.se

 

Beatrix Russek
Verksamhetschef
Skåningegård Omsorg 
beatrix.russek@skaningegard.se

 

 

 

 

 

 

Klara Milton 
Verksamhetschef
Gotlands Vård Psykiatri 
klara.milton@gotlandsvard.se

 

Annika Kellqvist 
Verksamhetschef 
Solrosen Serviceboende 
info@solrosengotland.se

 

 

 

 

 

 

 
Samordnare 
Solrosen Hemtjänst 
info@solrosenhemtjanst.se

 

 

 

 

 

SKÅNINGEGÅRD OMSORG AB

Dänningelanda
355 93 Växjö

Telefon 0470-77 61 00
Telefax 0470-77 60 60
info@skaningegard.se