Solrosen Hemtjänst meny

Hur söker jag hemtjänst?

Service och tjänster med biståndsbeslut


Kundvalet

Du som idag har beslut om hemtjänstinsatser kan själv välja vem som ska göra jobbet, en kommunal enhet eller något av de företag som fått tillstånd av kommunen att bedriva hemtjänst. Både den kommunala och "privata" hemtjänsten finansieras med skattemedel. Solrosen hemtjänst erbjuder insatser i form av hemtjänst, avlösning och ledsagning till äldre och funktionshindrade personer bånde permanent eller tillfälligt på Gotland. Du eller din anhörig har då ett bistånds beslut från din kommuns handläggare. 

 

Hemtjänst med biståndsbeslut

Att byta hemtjänstutförare innebär ofta en kraftansträngning och osäkerhet. Känslomässiga hinder kan öka i och med att vårdbehovet ökar. Därför är informationen från oss till dig som är brukare eller anhörig, mycket viktig, allt för att man känner sig trygg i övergången mellan olika utförare.

 

Hemtjänster som inte ingår i biståndsbeslut

Har du valt oss som utförare av hemtjänst, och du skulle vilja ha hjälp med något och det inte ingår i något biståndsbeslut, har vi möjlighet att erbjuda till en tilläggstjänst som vi fakturerar dig per timme. Vi erbjuder tjänster såsom tvätt, strykning, hjälp med ärenden och inköp, storstädning, fönsterputs, flyttstädning, golvvård mm.

 

Solrosen Hemtjänst,
Jungmansgatan 296 A,
621 52 Visby
E-post:
info@solrosenhemtjanst.se