Gotlands Vård meny

Havdhem

Lägenheterna är till stor del anpassade till personer som även har fysiska funktionsnedsättningar. Den hemlika miljön och närheten till Havdhems samhälle ger möjlighet för individen att på ett enkelt sätt utföra vardagliga sysslor.
Det finns möjligheter att åka till Karlshäll för att deltaga i gemensama aktiviteter.

Havdhem är ett litet samhälle med skola, livsmedelsaffär, kyrka, kiosk med café och en järnhandel. Havdhem ligger 65 km från Visby och 10 km från centralorten Hemse. Flertalet av de 12 lägenheterna har 2 rum och kök. Vi lagar mat från grunden och de boende kan vara med. Grönsaker och frukt odlas och tas till vara.