Gotlands Vård meny

Gotlands Vård

Gotlands Vård är en del av en enskild ägd vårdgrupp som verkat på södra Gotland sedan 1968. Verksamheten har tillstånd för särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. På Rehabilteringsboendet Karshäll i Burgsvik finns tillstånd för 13 platser och på serviceboendet i Havdhem 12 platser.


Gilla oss på Facebook!

 

KONTAKT

Besöksadresser:

Karlshäll, Burgsvik
Hoburgsvägen 41A, 623 35 BURGSVIK
Telefon: 0498-48 15 46

Havdhems Serviceboende
Stora Vägen 30–32, 623 41 HAVDHEM
Telefon: 0498-48 15 39

Adress administration:
Gotlands Vård AB
Box 3236, 350 53 Växjö
Telefon: 0470-77 61 00 vx
Telefax: 0470-77 60 60
info@gotlandsvard.se

Boende

Burgsviks samhälle ligger 80 km söder om Visby, naturskönt med hamn, affär, järnhandel, cafè, bibliotek, frisör och tandläkare. Här finns goda möjligheter till social träning i en miljö som är tilllåtande.

Aktiviteter

I våra arbetslokaler finns det möjlighet till dagliga aktiviteter och anpassad träning. Vi hjälper den boende att utforma ett individuellt anpassat schema. Hos oss finns den kamratskap, lugn och harmoni som gör att den boende får en fungerande vardag.

Filosofi & Miljö

Vår målgrupp är kvinnor och män med psykiska funktionshinder, där många har en samsjuklighet som begåvningshandikapp, personlighetsstörningar, missbruk och neuropsykiatri.