Gotlands Vård meny

Filosofi och miljö

Vår målgrupp är kvinnor och män med psykiska funktionshinder, där många har en samsjuklighet som begåvningshandikapp, personlighetsstörningar, missbruk och neuropsykiatri.

Vi arbetar rehabiliterande och habiliterande utifrån den boendes förutsättningar och den beställande kommunens målsättning för placeringen.

Vi finns i en miljö vars natur är unik, med utflykter, bad, motion, en lugn miljö med små samhällen rika på tillfällen till social träning. Det finns ett rikt utbud av kulturella aktiviteter som vi nyttjar, bland annat musik, teater och konst.

KONTAKT

Besöksadresser:

Karlshäll, Burgsvik
Hoburgsvägen 41, 623 35 BURGSVIK
Telefon: 0498-48 15 46

Havdhems Serviceboende
Stora Vägen 30–32, 623 41 HAVDHEM
Telefon: 0498-48 15 39

Adress administration:
Gotlands Vård AB
Box 3236, 350 53 Växjö
Telefon: 0470-77 61 00 vx
Telefax: 0470-77 60 60
info@gotlandsvard.se