Gotlands Vård meny

Aktiviteter

i våra arbetslokaler finns det möjlighet till dagliga aktiviteter och anpassad träning. Vi hjälper den boende att utforma ett individuellt anpassat schema. Hos oss finns den kamratskap, lugn och harmoni som gör att den boende får en fungerande vardag.

Vid sidan av hemträning med personal i den egna lägenheten erbjuder vi:
• Individuellt uformad fysisk träning i vårt gym
• Bild- och formgrupp      • Musikgrupp      • Matlagningsgrupp
• Sy- och textilgrupp             • Bordtennis
• Arbete i vår trädgårds/utegrupp i parken vid Karlshäll

Vi ordnar även aktiviteter som:
• Bad i Hemse simhall       • Studiecirklar i samverkan med studieförbund
• Deltagande i RSMH:s utbud av olika aktiviteter och kurser på IT-café i Hemse
• Gemensamma fester      • Utflykter till mål de boende själva önskar

Vi hjälper boende att finna praktikplats om de vill arbeta. Vill man studera finns det möjligheter att göra det på Folkhögskolan i Hemse. Tycker man om fiske och friluftsliv finns det många möjligheter om man bor hos oss på Gotlands Vård.
Utflykter anordnas och alla årets högtider firas traditionsenligt.  Vi ska finnas till hands och skapa trygghet och stabilitet i vardagen.

 

De individuella aktiviteterna anpassas efter säsong och egen förmåga. Till aktiviteterna hör även resor tillsammans med personal i grupp eller individuellt. Dessa är oftast resor till släkt och anhöriga, men även utlandsresor genomförs.
Gemensamma utflykter som t.ex. besök på Medeltidsveckan görs samt även utflykter med övernattning.
Motion och friskvård finns både gemensamt och individuellt.