Skåningegård Omsorg meny

Daglig verksamhet

Skåningegård Omsorg är en verksamhet främst inriktad på LSS-personkretsen. På den dagliga verksamheten kan man delta om man bor på Skåningegård eller om man bor någon annanstans men skulle vilja ha sin dagliga verksamhet här. I vårt bemötande uppmuntrar vi alla omsorgstagare till självständighet och till aktivt deltagande. Detta görs i en trivsam miljö med rätt insatser och kompetent stöd. Med respekt för självbestämmande och integritet blir den enskilda individen bemött utifrån en nivå anpassad efter varje individ, Vår dagliga verksamhet innefattar fyra delar, alla präglade av närheten till naturen:

I denna byggnad har vi daglig sysselsättning för våra boende.


Utegrupp/vaktmästargrupp

Arbetsuppgiften här kan vara exempelvis gräsklippning, snöskottning, vedhantering, trädgårdsarbete eller odling.

   

 

Friskvård

I friskvården skapar vi medvetande kring hälsa, kost och motion med exempelvis matlagning, bakning, gympa eller en promenad.

             

 

Kultur och utflyttade aktiviteter

I de utflyttade aktiviteterna kan den enskilda individen träna sociala kompetens och vara del i det offentliga arbetslivet.  Även den kulturella aspekten är en viktig del i våra verksamheter och kan innefatta besök på teater, studieresor, deltagande på gladgudstjänst eller besök på konserter.  

    

 

Produktion

Produktionen möjliggör för våra boende att vara delaktiga, känna tillfredställelse och få en meningsfull vardag. Detta genom daglig sysselsättning utformad efter förmåga, behov och intresse. I produktionen får de boende bland annat tillverka olika föremål såsom fågelholkar, tändpuckar, betongföremål samt baka till möten och fika.

    


 

KONTAKTA OSS

Skåningegård Omsorg AB,
Dänningelanda, 
355 93 VÄXJÖ

Daglig verksamhet
Telefon 0470-77 61 47
E-post 
dagcenter@skaningegard.se