Skåningegård Omsorg meny

SERVICEBoendeT

Våra lägenheter finns i små separata hus inom området. Samtliga lägenheter har hög standrad med eget kök och eget badrum. Det finns också tillgång till sällskapsrum och matsal i hemtrevlig miljö.


Fördelarna med att bo på Skåningegård är många

  • Ett självständigt boende med närhet till kamrater och personal främjar trygghetskänslan och social tillhörighet. Flera av våra omsorgstagare har haft svårigheter att leva tillsammans med andra i traditionella gruppbostäder. Här kan man stänga om sig när man vill vara själv och samtidigt känna sig trygg eftersom det alltid finns personal att tillgå.
  • Verksamheten är belägen 12 km från Växjö centrum, vilket är ett bekvämt avstånd att ta sig med bil för att handla och göra ärenden, eller delta i fritids- och kulturaktiviteter.
  • Nära till daglig verksamhet.
  • Vår personal har hög kompetens för att arbeta med personer med psykiska funktionshinder och där utåtagerande är frekvent förekommande.

 


Ainagården
Ainagården, som invigdes 2010, är en enhet med sex lägenheter och ett gemensamhetsutrymme. På Ainagården är miljön anpassad till dem som har fysiska och psykiska funktionshinder. Här finns personalstöd nära tillgängligt dygnet runt och lokalerna är väl anpassade för rullstolar och andra hjälpmedel.

KONTAKTA OSS

Skåningegård Omsorg AB,
Dänningelanda, 
355 93 VÄXJÖ
Telefon 0470-77 61 00 
Telefon 0470-77 60 54
Fax 0470-77 60 60 
E-post info@skaningegard.se

Daglig verksamhet
Telefon 0470-77 61 47
E-post 
info@skaningegard.se